Chefen lär sig yrket ute på fältet

Torsdag 24 september skrev Dala-Demokraten en artikel om Lundbärgarna och Jan-Erik Eriksson som ny VD. Läs hela artikeln genom att klicka här!

Cykla för företagsamhet

Erika Lundberg representerade Ingarvsbyn AB i arrangemanget ”Cykla för företagsamhet”, som arrangerades i Falun. Tjänstemän och företagare fick möjlighet att cykla tillsammans med en kommunpolitiker för att informera, diskutera och visa upp respektive företags område. Därefter samlades alla deltagare för en gemensam återkoppling med bra dialog. Läs Dala-Demokratens reportage om arrangemanget genom att klicka här!

Reportage om vår VD Jan-Erik Eriksson

I tidningen Ingarvet, som kom ut 25 september, kan du läsa ett reportage om vår nya VD Jan-Erik Eriksson. Tidningen hittar du online genom att klicka här!