Ulf Lundberg-Företagen AB

ulflundberg-foretagen-logo-320x136Verksamheten startades upp under 1970-talet. Företaget registrerades som aktiebolag 1984 av Ulf Lundberg då hans traktorrörelse expanderade. Verksamheten de första åren bestod av uthyrning av traktorer till torvbrytning, transport och distribution av isolerspån, samt framställning av matjord.

1986 förvärvades J.O Marklunds Järn i Kåge, en verksamhet med 12 anställda i moderna lokaler inom traditionell järnhandel. Januari 1994 övertogs Carlia Bil AB i Falun och Borlänge, ett företag som var auktoriserad återförsäljare av SAAB, Opel och Chevrolet. 2005 utvecklades företaget genom att även bli auktoriserad återförsäljare för BMW. Carlia Bil AB drevs operativt av Ulf Lundberg fram till maj 2006 då hela företaget inklusive fastighetsbolaget för bilrörelsen såldes till OK Ekonomisk förening i Stockholm. Ulf Lundberg-Företagen AB är idag ett familjeägt investmentbolag och finns i ett flertal branscher.

Ulf Lundberg-Företagen AB är moderbolag till Lundberg Invest AB som är ett renodlat holdingbolag med uppgift att förvalta innehaven i Örudden-bolagen.

Handlingskraft och effektivitet är ledord inom Ulf Lundberg-Företagen AB. Vi arbetar med affärsutveckling i nya och etablerade bolag. Vi försöker alltid hitta lösningar på problem och se nya möjligheter som skapar fortsatt utveckling och tillväxt.

Låt oss tillsammans bygga vidare på dina tankar om affärsutveckling.

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30

Ulf Lundberg-Företagen AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun