Fundament på plats på Tallenkilen AB

Vy över Tallenkilen AB där gjutning av fundament har genomförts.Nu är fundamenten till stommen gjutna på Tallenkilen AB. Den helt nya räddningsstationen till Lundbärgarna AB har härmed börjat växa fram!

Bild på fundament på Tallenkilen AB.