Matsarvsbyn AB

Bild på Matsarvsbyn i Falun. På huset finns hyresgästen Miljönärens logotyper.Ulf Lundberg-Företagen AB äger fastighetsbolaget Matsarvsbyn AB. Fastigheten finns längs Matsarvsvägen, på Ingarvet i Falun. I maj 2018 genomförs renovering av fastighetens fasad. Hyresgäster är Miljönären som är ett modernt ytskiktsföretag, Calinex som bearbetar och tillverkar plastprodukter samt PP Såg och Borr som arbetar med håltagnings- och rivningsentreprenader. I fastigheten finns även Ulf Lundberg-Företagen AB’s vulkmaskin. Läs mer om den här!

 

Matsarvsbyn AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30