Matsarvsbyn AB

Bild på Matsarvsbyn i Falun. På huset finns hyresgästen Miljönärens logotyper.Ulf Lundberg-Företagen AB äger fastighetsbolaget Matsarvsbyn AB. Fastigheten finns längs Matsarvsvägen, på Ingarvet i Falun. Hyresgäster är bland annat Miljönären som är ett modernt ytskiktsföretag, Calinex som bearbetar och tillverkar plastprodukter, PP Såg och Borr som arbetar med håltagnings- och rivningsentreprenader, El och maskinservice, LTG-display samt Falu Däckservice.

 

 

Besöksadress: 
Matsarvsbyn AB
Matsarvsvägen 2
791 77 Falun

Postadress:
Matsarvsbyn AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30