Matsarvsbyn AB

Bild på Matsarvsbyn i Falun. På huset finns hyresgästen Miljönärens logotyper.Ulf Lundberg-Företagen AB äger fastighetsbolaget Matsarvsbyn AB. Fastigheten finns längs Matsarvsvägen, på Ingarvet i Falun. Hyresgäster är Miljönären som är ett modernt ytskiktsföretag, Calinex som bearbetar och tillverkar plastprodukter, PP Såg och Borr som arbetar med håltagnings- och rivningsentreprenader, El och maskinservice, LTG-display samt Falu Däckservice.

I fastigheten finns även Ulf Lundberg-Företagen AB’s vulkmaskin. Läs mer om den här!

Fakturaadress:
Matsarvsbyn AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun

Besöksadress: 
Matsarvsvägen 2
791 77 Falun

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30