Mitt Dalarna skriver om den nya räddningsstationen

Urklipp från tidningen Mitt Dalarna där rubriken lyder Här byggs den nya räddningsstationen.I tidningen Mitt Dalarna vecka 37, 2016, kan du på sidan 4-5 läsa om Ulf Lundberg-företagen ABs stora satsning på en ny räddningsstation till Lundbärgarna AB. Artikel i tidningen Mitt Dalarna om Lundbärgarna AB.