Tallenkilen AB

Tallen vid Tallenkilen ABTallenkilen AB är ett fastighetsbolag som har i uppdrag att etablera och hyra ut lokaler på bolagets markområde längs E16, i Faluns södra utfart i riktning mot Borlänge. Namnet på bolaget kommer från den klassiska tallen som har gett området sitt namn tillsammans med den kilform fastigheten har. Tallenkilen AB är ett helägt dotterbolag till Laxtrappan AB. 

Hyresgäst i den nybyggda lokalen på Tallenkilen AB är Lundbärgarna AB.

Assistancekårens bärgningsbilar inbackade i den nya räddningsstationen vid Tallen mellan Falun och Borlänge.

Bild på Assistancekåren Falun och Borlänges nya stationshus

Tallenkilen AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30