Laxtrappan

Laxtrappan AB är vår plantskola inom Ulf Lundberg-Företagen AB. Här ger vi nya bolag en möjlighet att utvecklas och växa. Vi ger dem möjlighet att ta steg för steg uppåt, till självgående och fristående bolag. Laxtrappan AB ska ingå som delägare eller långivare till mindre och medelstora företag i syfte att möjliggöra och eller påskynda företagens utveckling.

Företag i Laxtrappan AB:

Aketek Nordic Sales AB

Pro-X-w-Safety-HelmetAketek Nordic Sales AB är ett nytt bolag som grundades i december 2015. Bolaget är generalagent och återförsäljare av svetshjälmar, tillbehör och reservdelar av märket Aketek på den nordiska marknaden. Aketek Nordic Sales AB har sitt huvudkontor i Falun. Produkterna är skapade av Åke Hörnell, som är ursprungskonstruktör och grundare av det första världsledande företaget som producerade automatiska nedbländande svetshjälmar. Åke Hörnells nya produkter heter Aketek PRO-X och Aketek NOVA AIR. Dessa har konstruerats utifrån tidigare erfarenheter och ny teknisk utveckling. Svetshjälmarna har designats med en svetsares behov i fokus.

Läs mer om Aketek Nordic Sales AB här »

 

Korsnäs Tryckerihus AB

Korsnäs Tryckerihus FalunLaxtrappan AB är ägare till Korsnäs Tryckerihus AB och ska förvalta den fastighet där Strålin och Persson har haft sin verksamhet under många år.

Vi kan nu visa upp fastigheten som åter stoltserar i sin forna glans efter en omfattande tak- och fasadrenovering, som genomfördes under våren och sommaren 2016.

 

Sommarbild på gula villan på Strålins fastighet i Hosjö.Nu har uppfräschningen av den charmiga gula villa som ingår i fastigheten Korsnäs Tryckerihus AB påbörjats. Villan kallas för Tornvillan och är från år 1914. I huset verkade under en tid Jenny Nyström, som är mest känd för att ha gett den svenska jultomten ett ansikte på sina vackra julkort.

Taket på villan har nu slipats och målats. Dessutom har uthuset på gården renoverats.

Läs mer om Korsnäs Tryckerihus AB här » 

Tallenkilen AB

Vy över Tallenkilen som markbereds inför etablering av lokal.Tallenkilen AB är ett fastighetsbolag som har i uppdrag att etablera och hyra ut lokaler på bolagets markområde längs E16, i Faluns södra utfart i riktning mot Borlänge. Namnet på bolaget kommer från den klassiska tallen som har gett området sitt namn tillsammans med den kilform fastigheten har. Tallenkilen AB är ett helägt dotterbolag till Laxtrappan AB. Idag finns Lundbärgarna ABs nybyggda räddningsstation på området.

Läs mer om Tallenkilen AB här »

Laxtrappan AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30