Skogsängen Fastighets AB

Fastigheten Skogsängen köptes av Ulf Lundberg-Företagen AB under våren 2017. Fastigheten är lokaliserad på Vendelsövägen i Haninge, Stockholm.

Tobias Lundberg
vd, 070-328 99 30