Norran.se uppmärksammar att Nordkust Bygg AB växer

Artikel på Norran.se där Nordkust Bygg ABs VD Peder Lundberg berättar om köpet av Lövångerstugor AB.På Norran.se kan du idag läsa en artikel om att Nordkust Bygg AB har köpt Lövångerstugor AB. Det var 1 september 2017 som köpet genomfördes. Lövångerstugors verksamhet kommer att flytta till Solbacken i norra Skellefteå, när Nordkust Bygg AB:s nybyggda huvudkontor och produktionshall står klar.

Läs hela artikeln på Norran.se genom att klicka här.