Aketekstipendiet

I samband med studenten på Lugnetgymnasiet/ Haraldsboskolan delades Aketekstipendiet ut. I år premierades Hans Björk och Carl Andreassen. Priset delades ut av Åke Hörnell. Åke tycker att det är kul att eleverna får ta del av hans nya innovation i sitt framtida arbete. Vi säger grattis till Hans och Carl och önskar stort lycka till efter studenten.

Bilden visar stipendiaterna Hans Björk och Carl Andreassent tillsammans med Åke Hörnell.