Nordkust Bygg AB i nära samverkan med beställare

PD_180913_16971Nordkust Bygg ABs uppdragsgivare är företag, offentlig sektor och privatpersoner. Idag bygger Nordkust Bygg AB bland annat industrihus, affärslokaler och bostäder baserat på kunskap om en effektiv, systematisk byggprocess i nära samverkan med våra beställare. Resultatet är väl genomförda projekt, kvalitet i samtliga led samt stort fokus på beställarens önskemål. Förutsättningen för att vi blir anlitade är våra handplockade kompetenta medarbetare både inom administration och ute på fältet, alla med bred erfarenhet av kravställda byggprojekt.Nordkust Bygg AB
Servicegatan 9
931 76 Skellefteå