Ny VD inom både Assistancekåren Sweden AB och Assistancekåren Försäkringsservice AB

AK-logo rund + nr 020 912 912Linda Gyllensvärd har tillsatts som VD för Assistancekåren Sweden AB. Linda tillträdde posten som tillförordnad VD i samband med att Mats Nilsson gjorde sin sista arbetsdag i september 2022. Linda kommer att fortsätta det fina arbete hon påbörjat under den gångna hösten med ytterligare steg in i framtiden. Linda har en lång karriär inom Assistancekåren-gruppen och har under många år varit bolagets ekonomichef (CFO) och därmed ingått i företagsledning och styrelsearbete på högsta nivå.

Även Assistancekåren Försäkringsservice AB har tillsatt en ny VD, nämligen Peter Ludvigsson. Peter var tidigare ansvarig för vägassistansförsäkringar på Solid Försäkringar. Peter tillträder som VD 1 februari 2023.

Läs mer om Assistancekåren här!