Nordkust Bygg AB bygger förskola

Nordkust Bygg logoIdag har Nordkust Bygg AB påbörjat monteringen av väggblock på Norrhammar förskola i Skellefteå.

Följa arbetet på Nordkust Bygg ABs Facebooksida.

Nordkust Bygg AB
Servicegatan 9
931 76 Skellefteå