Samarbete på Ingarvet i Falun

Kopparmoppen Ingarvet Falun 2021The Twin Club är Sveriges äldsta MC-klubb och har sin klubblokal på Ingarvet. Lördag 28 augusti genomförde The Twin Club ett mopedrally i Falun. Start- och målområde var vid klubblokalen och de använde parkeringsytor hos oss på Ingarvsbyn AB.

Ännu ett exempel på fint samarbete inom området Ingarvet.