Näringslivskontoret Falun besökte Ulf Lundberg-Företagen AB

Näringslivskontoret Falun gjorde företagsbesök på Ingarvet i Falun och hälsade bland annat på Ulf Lundberg-Företagen AB. Där berättade Ulf Lundberg om sitt företagande genom åren och hur hans entreprenörskap har utvecklats fram till idag.

Läs mer på Näringslivskontoret Faluns Facebooksida.