Renovering av fasaden på Matsarvsbyn pågår

Renovering av fasadplåtar på Matsarvsbyn.Just nu renoverar vi utsidan av Matsarvsbyn AB. Vi snyggar till fasaden genom att bland annat byta ut fasadplåten. Under 2017-2018 har även renoveringar av insidan genomförts för att anpassa lokalen utifrån hyresgästernas önskemål.

Du  hittar Matsarvsbyn AB på Matsarvsvägen inom företagsområdet Ingarvet i Falun. Läs mer om Matsarvsbyn AB här!