Första leverans från ny anläggning i Skellefteå

Bild från ny spikhall för prefabricering i SkellefteåNu sker Nordkust Bygg AB:s första leverans från den nya produktionshallen i den helt nybyggda anläggningen på Solbacken i Skellefteå. Denna leverans har gjorts klar i samarbete med det helägda dotterbolaget Lövångerstugor AB och kommer att levereras utanför länets gränser. Nordkust Bygg och Lövångerstugor står nu redo att ta sig an prefabricerad tillverkning av olika slag, från enklare arbeten till speciallösningar.

Välkommen att kontakta dem för mer information.

Bild på första leverans av prefabricerat bygge i Skellefteå. Bild på Nordkust Byggs nya egna anläggning i Skellefteå.