Företagarveckan startade hos Gästabudet på Ingarvsbyn

Ingarvsbyn start på Företagarvecka 2017Falu Kommun arrangerar varje år en Företagarvecka. I år startade den med en frukost på restaurang Gästabudet, som finns inom Ingarvsbyn. Företagare och politiker samlades för rundabordssamtal om hållbart företagande och utvecklingen av området Ingarvet. Många intressanta och givande samtal, där slutsatserna nu sammanställs och ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Från Ulf Lundberg-Företagen AB deltog Ulf Lundberg och Erika Lundberg.

Frukosten arrangeras av Falu Kommuns Näringslivskontor och styrelsen för Visit Ingarvet.