Nordkust Bygg AB bygger egen anläggning

Skiss på Nordkust Bygg ABs nya anläggning på Solbacken.Som ett första steg inför etablering av en egen anläggning har Nordkust Bygg AB under 2016 köpt en tomt på Solbacken, norr om Skellefteå. Målet är att samla och effektivisera företaget i en modern kontors- och produktionsanläggning, för att uppfylla beställares krav och behov.

Nu har Nordkust Bygg AB tagit steg två, genom att de är igång med markberedning och projektering av tomten, för att stå startklara för uppförandet av sin nya produktionshall.

Steg tre, bygget av anläggningen, påbörjas i början av sommaren 2017. Den nya anläggningen beräknas vara under tak i oktober/november 2017.

Läs mer om Nordkust Bygg AB på deras hemsida, genom att klicka här!