Ulf Lundberg-Företagen AB växer

Gävle Auto-Bärgning AB
Torben Enmarker och Ulf Lundberg

Måndag 3 april övertog Ulf Lundberg-Företagen AB ett av landets äldsta bärgningsföretag, nämligen anrika Gävle Auto-Bärgning AB som driver Assistancekårens stationer i Gävle och Sandviken. Det är Torben Enmarker som säljer familjeföretaget som startades redan 1957.

Inom Ulf Lundberg-Företagen AB finns idag bland annat Lundbärgarna AB som driver Assistancekåren i Falun och Borlänge. I och med detta förvärv får vi ett större geografiskt distrikt och därmed större underlag för alla typer av bärningar. –Jag ser att vi redan nu kommer att behöva utöka vår personalstyrka i Gävle i och med detta, säger Jan-Erik Eriksson som blir ny VD på Gävle Auto-Bärgning AB. Det är en stor ära att få ta detta fina företag in i framtiden, avslutar Jan-Erik Eriksson med.