Nordkust Bygg AB växer

Nordkust Bygg ABs logo med blå bakgrund och vit text samt oranget d i ordet nord. En lyftkran lyfter det oranga d:et.Nordkust Bygg AB växer med kvalitet, för att tillgodose marknaden och beställares ökade krav. Administrativa avdelningen utökas med en ekonomiassistent, Sofie Öhgren. Dessutom har två nya snickare anställts, Daniel Johansson och Tomas Jakobsson.

Läs mer om Nordkust Bygg AB på deras hemsida: www.nordkustbygg.se