Ove Nyberg besöker nya återförsäljare

Ove Nyberg håller i en svetshjälm av märket Aketek PRO-X.Du som är intresserad av att bli återförsäljare av Aketek PRO-X kan boka ett besök av Ove Nyberg för att få se svetshjälmen och få mer information om Aketek Nordic Sales AB. Vecka 12 besöker Ove dessa orter:

21/3 avresa från Falun, till Avesta och vidare till Stockholm
22/3 från Stockholm till Karlstad
23/3 från Karlstad till Västerås och vidare till Örebro

Boka ett besök av Ove Nyberg: 070-551 21 25 eller via mail ove.nyberg@aketek.se. Information om Aketek PRO-X hittar du även på vår hemsida www.aketek.se.