Nu färdigställs kontoren i nya Räddningsstationen

Foto på Lundbärgarna ABs nya räddningsstation på Tallenkilen AB. Fönstren är nu monterade på fastigheten.Nu har vi påbörjat färdigställandet av insidan i den nya Räddningsstationen som byggs på Tallen, mellan Falun och Borlänge. Kontor, garage och tvätthall till Lundbärgarna AB växer fram dag för dag.

Vi ser fram emot inflyttning i de nya lokalerna längre fram under våren 2017.