Nordkust Bygg AB stöttar Cancerforskning

Bild på gåvobevis som Nordkust Bygg AB fått från Cancerforskningsfonden Norrbotten.Julen 2016 skänkte Nordkust Bygg AB en gåva till Cancerforskningsfonden Norrland.

Cancerforskningsfonden Norrland är en insamlingsstiftelse och har placering på Onkologi, Norrlands universitetssjukhus. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen och står under dess kontroll.