Nordkust Bygg AB bygger förskola

Bild på utsidan av Moröhöjdens nya förskola, fortfarande med byggställningar kvar.Nu växer en helt ny förskola fram på Moröhöjden i Skellefteå. Den byggs i två våningar av Nordkust Bygg AB och kommer att rymma sex olika avdelningar. Bygget är miljöbyggnadscertifierat med nivå silver, som lyfter fram miljö- och hållbarhetsaspekter. Uppdragsgivare är Skellefteå Kommun.