Den nya räddningsstationen växer fram

Nu har bygget av den nya räddningsstationen börjat ordentligt. Dag för dag kan vi se hur fastigheten växer fram.

Vy över Tallenkilen AB där gjutning av fundament har genomförts.

Bild som visar stommar till den nya räddningsstationen som Lundbärgarna bygger.

Bilden visar hur stommarna växer fram på Lundbärgarnas nya räddningsstation.