Röjning av ris vid Falu gruva

Risryckning med grävmaskin vid världsarvet Falu Gruva.Örudden Maskin AB har under sommaren röjt sly på världsarvet Falu Gruvas område. Metoden de använder är effektivare än att gå med röjsåg. Den sly som växt upp rycks upp med roten från slaggområdena, som är registrerade som fasta fornlämningar.

Nu bevaras utseendet på världsarvet för framtiden. Örudden Maskin rycker ris med grävmaskin vid Falu Gruva.