Ytterligare ett uppdrag för Nordkust Bygg AB

Nordkust Bygg AB har fått i uppdrag att genomföra en total ombyggnad av Brinken, Skellefteås stadshus. Det är en ombyggnad på över 1 500 m². Uppdragsgivare är Skellefteå Kommun.