Två fastighetsköp

Ulf Lundberg Företagen AB har köpt fastighetsbolaget Blomberg och Lönnar AB som ligger på Ingarvet i Falun. Bolagets nya namn blir Matsarvsbyn AB.

Laxtrappan AB är nu ägare till Korsnäs Tryckerihus AB och ska förvalta den fastighet där Strålin och Persson har haft sin verksamhet under många år.